Νέα Τελετουργία

"Αφεσμός"

Πρόσκληση σε Αδελφούς

Λέγεται ότι ο Τεκτ.'.δε ζει για να δει τα έργα του ολοκληρωμένα, όμως αν αυτά τα υιοθετούν οι Αδδ.'. η μνήμη του θέλει μείνει άρρηκτος κρίκος της Τεκτ.'.Αλ.'..

Η γέννηση μιας νέας Στοάς, μέσα από το φαινόμενο του Αφεσμού, της Σμηνουργίας δηλαδή, όπου σμήνος μελισσών οδεύει προς τη δημιουργία μιας καινούργιας αποικίας, δημιουργεί ένα ακόμα κρίκο. Άλλωστε, αυτό που οι σύγχρονοι Τέκτονες ονομάζουν Στοά, από την αρχαιότητα ονομαζόταν ΚΥΨΕΛΗ των Ελευθεροτεκτόνων.

19 Μαϊου 2019: "ΓΛΑΥΞ" υπ'αριθ. 2

23 Οκτβωρίου 2019: "ΠΕΛΤΗ" υπ'αριθ. 3

Αμφότεραι φυόμεναι αδελφαί της Σεπτής Συμβολικής Στοάς "ΦΟΙΝΙΞ" υπ'αριθ. 1

61016752_1050197788701785_17068601227199