top of page

Συχνές Ερωτήσεις

Εσείς ρωτάτε, Εμείς Απαντάμε

Τι είναι ο Τεκτονισμός ή Ελευθεροτεκτονισμός ;

Είναι δύσκολο να περιγραφεί μέσω ενός λιτού ορισμού ο Τεκτονισμός.

Είναι μια παγκόσμια αδελφότητα, ένα σύστημα ηθικής και φιλοσοφίας το οποίο χρησιμοποιεί τον συμβολισμό, την αλληγορία δια μέσου εσωτερικών διεργασιών για να υποδείξει αυταπόδεικτες αλήθειες.

Ποιος είναι ο Σκοπός του Τεκτονισμού;

Ο Τεκτονισμός επιδιώκει να καταστρέψει την άγνοια με οποιαδήποτε μορφή - να καταπολεμήσει την δεισιδαιμονία, τον φανατισμό και τον εγωισμό αποσκοπώντας στην αυτογνωσία και την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων.

Τεκτονισμός ή Ελευθεροτεκτονισμός;

Αμφότεροι όροι στην σύγχρονη εποχή χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία, συχνά η λέξη Τεκτονισμός ως συντομογραφία της λέξης Ελευθεροτεκτονισμός. Η αρχική σημασία υποδηλώνει τον οικοδόμο ή τέκτονα (Mason στην Αγγλική γλώσσα) των συντεχνιών του Μεσαίωνα. Από τον 14ο αι. συναντάται η ονομασία Ελευθεροτέκτονας (Freemason στην Αγγλική Γλώσσα) υποδηλώνοντας τον οικοδόμο που είχε την δυνατότητα είτε να μετακινείται ανά περιοχή για εργασία, ανεξαρτήτως δέσμευσης από Συντεχνία, είτε είχε την κατάρτιση   να περατώσει διαφορετικής κατηγορίας οικοδομικές εργασίες.

Ο Τεκτονισμός είναι θρησκεία;

Ο Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία ούτε υποκατάστατο της θρησκείας, παρ’ ότι χρησιμοποιεί θρησκευτικά σύμβολα και έννοιες διαφόρων θρησκειών, αναλύοντας την φιλοσοφική τους διάσταση. Αν και δεν είναι θρησκεία, οι πόρτες του Τεκτονισμού είναι ανοικτές σε άνδρες και γυναίκες που ασπάζονται οποιαδήποτε φιλοσοφία, θρησκεία ή δόγμα.

Έχει ο Ελευθεροτεκτονισμός δόγμα;

Όχι, ο Τεκτονισμός είναι ένας θεσμός που προάγει την απόλυτη ελευθερία του πνεύματος, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει το δημιουργικό διάλογο επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την ελευθερία και την ανοχή στις τάξεις του.

Είναι η πίστη στο Θεό απαίτηση να γίνει κάποιος Ελευθεροτέκτονας;

Σύμφωνα με τα αρχαία οροθέσια του Ελευθεροκτονισμού, για να γίνει δεκτός κάποιος στις τάξεις του, θα πρέπει να αποδέχεται την Αθανασία της Ψυχής και να αναγνωρίζει μια Ανώτατη Θεία Αρχή, όντας ταυτόχρονα απολύτως ελεύθερος  να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα τα εκφράζει.

Γιατί αποκαλείτε τον Θεό «Μεγάλο Αρχιτέκτονα»;

Ο όρος του Μεγάλου Αρχιτέκτονα, συναντάται αρχικά στον «Τίμαιο» του Πλάτωνα, περιγράφοντας την ιδιότητα μιας Δημιουργικής Πηγής. Ως έννοια, η Δημιουργική αυτή Πηγή συναντάται, προσωποποιημένη διαφορετικά κάθε φορά, σχεδόν σε κάθε γνωστή θρησκεία.  Ο Ελευθεροτεκτονισμός μη αποδεχόμενος κάποιο δόγμα*, και σεβόμενος εξ ίσου όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την ελευθερία σκέψης των ανθρώπων, χρησιμοποιεί τον όρο αυτό της Πλατωνικής Φιλοσοφίας ως ένα ουδέτερο προσωνύμιο, αποδεκτό από τα μέλη του χωρίς να θίγονται οι προσωπικές θρησκευτικές  πεποιθήσεις εκάστου.

* «δόγμα» (από το αρχαίο ρήμα δοκώ) : ό,τι πιστεύει κανείς και το προβάλλει σαν πέρα για πέρα αληθινό, χωρίς η ορθότητά του να έχει προκαταβολικά ελεγχθεί, ισχυρή πίστη σε κάτι, του οποίου οι υποστηρικτές δεν είναι διατεθειμένοι να το συζητήσουν ορθολογικά

Ο Τεκτονισμός είναι μυστική οργάνωση; Ποια είναι τα μυστικά του;

Η έννοια της μυστικότητας στον Τεκτονισμό πηγάζει από την μυστικότητα των Μεσαιωνικών Οικοδομικών Συντεχνιών, οι οποίες μέσω κωδικοποιήσεων, συμβόλων και διαδικασιών αναγνώρισης των μελών, προάσπιζαν τα επαγγελματικά και κοινωνικά δικαιώματά τους και έχει διατηρηθεί ως παράδοση. Σήμερα, στο πλαίσιο των καλώς εννοούμενων δικαιωμάτων του πολίτη σε μια ευνομούμενη κοινωνία, αφ’ ενός οι συνεδριάσεις των Τεκτονικών Στοών είναι ιδιωτικές και ανοιχτές μόνο στα μέλη (πρακτική κοινή και αποδεκτή για όλες τις κοινωνικές ομάδες), αφ’ ετέρου οι Αρχές, τα Συντάγματα και τα Καταστατικά του είναι διαθέσιμα και δημοσιευμένα όπως προβλέπουν οι νόμοι.

Μήπως ο Τεκτονισμός συμβάλλει στην οικοδόμηση επαφών;

Ο Τεκτονισμός δεν αποσκοπεί στην επιχειρηματική, επαγγελματική ή κοινωνική  δικτύωση και τη συλλογή επαφών.

Ποια η σχέση του Τεκτονισμού με την πολιτική;

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος είναι «πολιτικό ον», υπό αυτή την έννοια ο Τεκτονισμός τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινά και για την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας, της οποίας είναι τμήμα και για της οποίας την πρόοδο αποσκοπεί. Όμως στα πλαίσια της απόλυτης ελευθερίας σκέψης που εφαρμόζει, αποφεύγει την ανάμιξη με την πολιτική ή την εύνοια κάποιας πολιτικής παράταξης, επιτρέποντας σε κάθε μέλος του να έχει τις προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις του και να ασκεί τα πολιτικά του καθήκοντα κατά την απόλυτη κρίση του.

Γιατί ο Τεκτονισμός χρησιμοποιεί τελετουργικά δρώμενα;

Ο Τεκτονισμός χρησιμοποιεί τελετουργικά δρώμενα (δραματουργική παρουσίαση μύθων, αλληγοριών και  συμβόλων) ως μέσο βιωματικής εμπειρίας με σκοπό την απεικόνιση ηθικών αρχών και φιλοσοφικών αξιών, αλλά και την εντονότερη και καλύτερη εντύπωση τους, από αυτήν που μπορεί να προσφέρει η ανάγνωση.

Τι είναι ο Μικτός Τεκτονισμός  ή ο Τεκτονισμός για Άνδρες και Γυναίκες;

Αμφότεροι οι  όροι είναι συνώνυμοι και υποδηλώνουν τις Τεκτονικές Οργανώσεις που ασκούν τον Τεκτονισμό περιλαμβάνοντας εξ ίσου άντρες και γυναίκες κάθε φυλής, εθνικότητας και θρησκείας ως ισότιμα μέλη.

Πώς ο Μικτός Τεκτονισμός διαφέρει από τον Αμιγή Τεκτονισμό (Ανδρικό ή Γυναικείο);

Ο Μικτός Τεκτονισμός αντί να εισάγει άντρες ή γυναίκες μόνο στις τάξεις του όπως ο Αμιγής, αναγνωρίζει τις γυναίκες σε ισότιμη βάση με τους άνδρες. Προβάλλει ίσα δικαιώματα και για τα δύο φύλα και την απόλυτη ελευθερία της συνείδησης. Ως εκ τούτου άνδρες και γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα στις Τεκτονικές εργασίες και λαμβάνουν χωρίς περιορισμό ή διακρίσεις τις ίδιες υποχρεώσεις, δικαιώματα και εκτίμηση.

Γιατί ένας Τέκτονας πρέπει να συμμετέχει σε μια Τεκτονική Στοά;

Ο Τεκτονισμός, είναι πρωτίστως βιωματική εμπειρία και γνώση μέσω της συμμετοχής σε μια Στοά. Μέσω της επαφής και της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της Στοάς, έχει την ευκαιρία –σε ένα κλίμα αμοιβαίας ανεκτικότητας, ισότητας και δημιουργικού διαλόγου- να εμβαθύνει, βιωματικά και έμπρακτα, στις πιο σημαντικές αξίες ηθικές αξίες,  στη σχέση του με το Θείο και τους συνανθρώπους του - και παράλληλα να γνωρίσει την διαφορετική οπτική του κάθε συνανθρώπου του.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε μια Τεκτονική Στοά;

Για να γίνει κάποιος Τέκτονας, χρειάζεται μόνο να «κρούσει τη θύρα» του Τεκτονικού Οργανισμού και να ζητήσει την ένταξη του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αίτημα να γίνει με ελεύθερη βούληση και με σίγουρη απόφαση που έχει ληφθεί μετά από περίσκεψη, όντας αβίαστη επιθυμία, απόφαση και δράση.

Ποιες είναι οι χρονικές δεσμεύσεις μιας Τεκτονικής Στοάς;

Οι δεσμεύσεις του χρόνου εξαρτώνται από την Στοά στην οποία θα γίνει κάποιος μέλος και γενικά μπορεί να κυμαίνεται από δύο φορές έως τρεις φορές το μήνα.

Ποια είναι η ηλικιακή απαίτηση για την υποβολή αίτησης;

Επιλέξιμα άτομα είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω.

Πρέπει κάποιος να έχει έναν Τέκτονα  στην οικογένεια για να κάνει αίτηση;

Όχι, οι οικογενειακές σχέσεις με Τέκτονες δεν επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την είσοδο στον Τεκτονισμό.

Τι περιμένει η ΜΜΣΕΕ από τα μέλη της;

Η Μεγάλη Μικτή Στοά Ελευθεροτεκτόνων Ελλ επιθυμεί τα μέλη της να διακατέχονται από υψηλά φρονήματα και αξίες, να πρεσβεύουν έμπρακτα και να υπερασπίζονται την ελευθερία της σκέψης, την αναζήτηση της Αλήθειας, να καταπολεμούν την Αμάθεια, να ασκούν την ελευθερία κάτω από το νόμο και την δικαιοσύνη, να προασπίζουν την ισότητα όλων των ανθρώπων, να είναι αλληλέγγυοι στον συνάνθρωπο. Τηρώντας μια έντιμη και αξιοπρεπή στάση ζωής, να είναι ζωντανά παραδείγματα προς μίμηση και έμπνευση για την κοινωνία που τους περιβάλλει.

Έχετε κάποια ερώτηση που δεν σας την απαντήσαμε εδώ; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και με χαρά θα σας βοηθήσουμε!

FAQs : FAQ
bottom of page